oktober 2018
søndag
21. okt.
11:00
Søndagsmøte
Gunnar Jeppestøl taler.Søndagskole.Lovsangsteam.Varm mat etter møtet.
torsdag
25. okt.
19:30
Kafemøte
Evangelist Nils Petter Lien taler og synger
fredag
26. okt.
17:30
Phase2Face (5.-8. klasse)
20:00
Magnet (13-19 år)
søndag
28. okt.
11:00
Søndagsmøte
Geir Stomnås taler. Lovsangsteam. Søndagskole. Varm mat etter møtet.
torsdag
01. nov.
19:30
Kafemøte
Sangevangelist Tor Rødseth taler og synger.. Sangvennene.Kaffe og kaker
fredag
02. nov.
17:30
Phase2Face (5.-8. klasse)
20:00
Magnet (13-19 år)
Få tilgang til taler og informasjon fra Filadelfia Vennesla