Ungdom i tjeneste

- Gud kan bruke deg i sin plan!

Å følge Jesus betyr mer enn bare å tro – det er like mye å la troen virke gjennom å tjene og leve livet sammen med Ham. I tjeneste kan du oppdage hvordan Gud ønsker å bruke deg i sin plan, hvordan Gud setter deg i stand til stadig mer og gir deg nye nådegaver. Du vil også få være i et fellesskap som oppmuntrer og utfordrer deg. Å tjene er mer enn å bare «hjelpe til». Det er noe vi gjør på grunn av hvem Jesus er og hva Han har gjort for oss.

Du får en leder som følger deg spesielt opp og lærer deg det du trenger for å virke i den tjenesten du har. Det er lov å prøve seg i ulike tjenester for å finne ut hva som passer best for deg, men du forplikter deg i hver tjeneste for et halvår om gangen, med en rotasjon på 1-4 ganger hver måned.

Alle i tjeneste må levere politiattest – dette vil vi gjerne hjelpe deg med. 🙂

Er du en del av ungdomsmiljøet og Jesus er en stor del av livet ditt, kan det være aktuelt for deg å lede en LIFE-gruppe. Annenhver uke på mandag, tirsdag eller onsdag (kommer an på gruppen).
Som leder på Phase2Face får du anledning til å bli kjent med mange flotte barn i 5.-8.klasse. Prat med dem, lek med dem, løs opp i konflikter, rydd etter dem, hjelp dem å ta vare på hverandre og vær et godt forbilde. 1-4 fredager i måneden.
Vi trenger også voksne som kan stille som brannvakter! 1-4 ganger i måneden. Som brannvakt er du ansvarlig for å få alle ut av bygget i tilfelle brann. Det settes ikke krav til personlig bekjennelse for å kunne være brannvakt.
Som leder på søndagsskolen kan du gjøre det du er best på og være sammen med den aldersgruppen du trives best med. 0-3 år, 4-6 år , 1.-3. klasse eller 4.-7. klasse. Om du er glad i sport, frilek, formingsaktiviteter eller drama – vi er her for å lære barna om Jesus og for at du skal ha det kjempefint i Filadelfia! 1-3 søndager i løpet av en måned fra kl. 10-14 (inkl. Middag).

Lovsang

Du kan spille et instrument eller synge, styre prosjektor, lys eller lyd.
Torsdag (øvelse) og fredag (lede lovsang) i enten partalls- eller oddetallsuker.

Venneskapere

Er sosiale ungdommer som har spesielt ansvar for å inkludere nye, skape et godt miljø i kaféen og ungdomsmiljøet generelt. Hjelp folk å finne seg tilrette og vær et sosialt «lim» i ungdomsmiljøet. To fredager i mnd.

Møteleder

Har ansvar for Magnet og bønnemøtet før Magnet.
Lage og gjennomføre programmet, hjelpe taleren å finne seg til rette, passe på tiden og ha ansvar for å samkjøre de ulike tjenestene som er delaktige i møtet.

Kafé

Lage mat og stå i kiosk etter Magnet. Rydde i kaféen. Hver 5. uke.

Filiptjenesten

En i Filipstjenesten har ansvar for å prate med ungdommer som ikke blir med inn på Magnet på fredager. Prat med dem, be for dem,                     inviter dem inn på møtet eller inn i en tjeneste (f.eks. I Phase2Face eller i kaféen).

Har du lyst til å bety en forskjell i nærmiljøet og fortelle mennesker om Jesus? Bli med i vårt evangeliseringsteam!  Les mer her

 

Hvis dette høres spennende ut, ta kontakt med vår ungdomsleder!
Barne- og ungdomspastor Pagna Serie Phen

Pagna "Banja" Phen

Barnepastor og ungdomsleder
☎ 957 07 535
pagna@filadelfiavennesla.no