Bli med på Tentro!

Tentro er et frikirkelig alternativ til konfirmasjon. Alle er velkommen til å melde seg på, enten du tror eller ikke, om du er medlem av menigheten eller ikke.

Tentro tar tak i din hverdag og virkelighet, og knytter dette opp mot tro. Samlingene er bygd for å gi deg opplevelser, oppdagelser og inntrykk, ikke bare skoletimer.

 

Hva lærer du på Tentro?

I løpet av året får du omkring 20 temaer som i hovedsak handler om tro, knyttet opp mot det som har med ditt liv og din hverdag å gjøre. Disse temaene blir lagt frem på mange forskjellige måter, og i den grad du vil det, kan du være med å forme din egen Tentro – tid ved å engasjere deg i dette.

 

Vårt opplegg:

Vi har samlinger annenhver onsdag, i tillegg forventes det at du deltar på to møter i løpet av måneden, enten fredag eller søndag. Det blir servert mat alle onsdagene, og vi finner på mye sosialt og gøy utover året. Oppstart med foreldremøte 12.september 17.30-19.00.

Vi har avslutning med høytidelig festmøte søndag 28. april 2019.

Pris: 200kr per semester. I tillegg kommer pris for turer.

Vi reiser på to obligatoriske turer i løpet av året:
Bli-kjent-tur på høsten og en utenlandstur på våren (makspris 2000kr, kan nedbetales over tid).

I tillegg får du tilbud om å bli med til Fredheim og Danmark sammen med ungdommene i menigheten.

Ungdommene får hver sin primærkontakt som de kan snakke med og ha tillit til.

 

Hvordan melder du deg på?

Vår foreldrekontakt heter Merete Haugland. Hun kan du ringe på tlf.470 21 043

Du kan også kontakte ungdomsleder Pagna Serei Phen per epost pagna@filadelfiavennesla.no. Pagna (uttales «Banja») har ansvaret for ungdomsarbeidet i menigheten. Han og Merete kommer til å være blant de engasjerte lederne som følger dere gjennom tentro-året. Påmeldingsfrist er satt til 28.august.