Tentro

Bli med på Tentro!

Tentro er et frikirkelig alternativ til konfirmasjon. Alle er velkommen til å melde seg på, enten du tror eller ikke, om du er medlem av menigheten eller ikke.

Tentro tar tak i din hverdag og virkelighet, og knytter dette opp mot tro. Samlingene er bygd for å gi deg opplevelser, oppdagelser og inntrykk, ikke bare skoletimer.

Hva lærer du på Tentro?

I løpet av året får du omkring 20 temaer som i hovedsak handler om tro, knyttet opp mot det som har med ditt liv og din hverdag å gjøre. Disse temaene blir lagt frem på mange forskjellige måter, og i den grad du vil det, kan du være med å forme din egen Tentro – tid ved å engasjere deg i dette.

Vårt opplegg:

Vi har samlinger annenhver onsdag, i tillegg forventes det at du deltar på to møter i løpet av måneden, enten fredag eller søndag. Det blir servert mat alle onsdagene, og vi finner på mye sosialt og gøy utover året.

Vi har avslutning med høytidelig festmøte søndag 28. april 2019.

Vi reiser på to turer i løpet av året: Bli-kjent-tur på høsten og Danmarkstur på våren.

Pris: 200kr per semester. I tillegg kommer pris for turene.

Ungdommene får hver sin primærkontakt som de kan snakke med og ha tillit til.