Bli med på Tentro!

 

Tentro er et frikirkelig alternativ til konfirmasjon. Alle er velkommen til å melde seg på, enten du tror eller ikke, om du er medlem av menigheten eller ikke.

Tentro tar tak i din hverdag og virkelighet, og knytter dette opp mot tro. Samlingene er bygd for å gi deg opplevelser, oppdagelser og inntrykk, ikke bare skoletimer.

 

Hva lærer du på Tentro?

 

I løpet av året får du omkring 20 temaer som i hovedsak handler om tro, knyttet opp mot det som har med ditt liv og din hverdag å gjøre. Disse temaene blir lagt frem på mange forskjellige måter, og i den grad du vil det, kan du være med å forme din egen Tentro – tid ved å engasjere deg i dette.

 

Vårt opplegg:

 

Året 2021 blir lagt opp med oppstart  for tentroelevene + foreldremøte 6. januar 2021, og med samlinger hver onsdag.

Høytidelig avslutning blir 19.09.21, altså året tentroene går i 10.klasse.

Vi reiser på ulike og spennende turer i løpet av året!

 

Vi har samlinger hver onsdag, i tillegg forventes det at du deltar på to møter i Filadelfia i løpet av måneden, enten fredag eller søndag. Det blir servert mat alle onsdagene, og vi finner på mye sosialt og gøy utover året. Alle onsdagssamlinger og turer er obligatoriske. 

Vi har dyktige, engasjerte ledere – både eldre ungdommer og voksne. Hver tentroelev får tildelt en primærkontakt som de kan snakke med og ha tillit til utover året.

Pris: 400 kr. for året. I tillegg kommer betaling for turene. 

  

 

Nysgjerrig på 2021?

 

Vi inviterer til et uforpliktende foreldremøte onsdag 15.06.2020 kl. 18-19, for alle dere som bare er nysgjerrige, eller har lyst til å høre om opplegget vårt og stille spørsmål.

 

Hvordan melder du deg på?

 

 Påmelding til Tentro 2021:

Følg denne lenken for å melde deg på.

 

Har du spørsmål?

Vår foreldrekontakt heter Merete Tambini Haugland.

Henne kan du ringe på tlf. 470 21 043