Phase2Face

Hjertelig velkommen til Phase2Face!

Hver fredag fra 17.30-19.30 arrangerer vi Phase2Face på Filadelfia. Alle som går i 5.-8.klasse er velkomne hos oss. (Faddere kan være fra 17.00-22.00.)

Oppstart 23. august 2019!

Dager
Timer
Minutter
Sekunder

Hvem og hva er vi?

Phase2Face er Filadelfia Venneslas arbeid blant 5.-8.klassinger. Vi ønsker å skape en trygg og morsom møteplass for barn, der de kan få gode venner, høre andakter om livet med Jesus, oppleve å bli sett, lekt med og tatt på alvor av ungdommer og voksne ledere som ser dem.

Vi tar barna på alvor, og blir godt kjent med mange av dem som går her ofte. Opplegget er ikke bindende, du møter kun opp de fredagene du selv har lyst. Ofte er det mindre skummelt å komme sammen med noen første gang.

Registrer deg!

Ved levering av registreringsskjema oppgir du viktige opplysninger til oss som f.eks. allergier, nødnummer vi kan kontakte om noe skjer med barnet, navn, alder og skole. Du samtykker også til at vi registrerer pengene barnet bruker som kontingent og kan hvis ønskelig oppgi telefonnummer vi kan sende ukentlige SMSer til med informasjon m.m. Du melder deg ikke inn i Filadelfia ved å registrere deg, kun Phase2Face. Det er lov å gå på Phase2Face uten å være registrert.

Faddere på P2F

Fra vår i 5.klasse får barna lov til å være faddere på Phase2Face. Det betyr at de kommer klokken 17.00 og kan bli til klokken 22.00. Fadderne gjør enkle oppgaver som å stå i kiosken, ønske velkommen, si ifra til lederne hvis det oppstår konflikter ol. Når de andre barna går, samles fadderne til en kort evaluering, rydder opp etter fredagen og får lov til å bli til klokken 22.00.

Feistu..hvafornoe..?

Navnet Phase2Face kommer av at barna nå er i en fase (phase) der de trenger å møte (face) ekte mennesker og begynne å «face» de viktige spørsmålene i livet. Hvem er jeg? Hvilken verdi har jeg? Hvordan skal jeg behandle andre mennesker? Har Gud virkelig en plan med mitt liv? Alt for mange barn begynner i denne alderen å være mye hjemme foran en skjerm fremfor blant andre mennesker. I akkurat denne fasen trenger vi mer enn noensitte å møtes ansikt til ansikt!

Ansvarlige for Phase2Face:

Barne- og ungdomspastor Pagna Serie Phen

Pagna "Banja" Phen

Barnepastor og ungdomsleder
☎ 957 07 535

Vidar

Vidar Sletner

Frivillig
-

Barne- og ungdomspastor Hilde T. Phen

Hilde T. Phen

Barnepastor
☎ 47364467

Emilie Omestad

Frivillig