Verdens viktigste oppdrag!

Misjons-befalingen

Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Matt. 28:18-20

Sommerteam

Hvert eneste år siden 2006 har Filadelfia Vennesla sendt ut sommerteam bestående av ungdommer og voksne, til ulike deler av verden. Vi har vært i både Syria, Libanon, Jordan og Albania. Her får ungdommer fra menigheten lov til å oppleve evangeliets sprengkraft i møte med andre mennesker. Vi får lov å se syke bli friske, besatte satt i frihet, og størst av alt; mennesker som gir sine liv til Jesus Kristus!

Asia

Erik og Lise Marie tjenestegjør som hjelpearbeidere i et land i Asia. Her studerer de språk, og lærer befolkningen å kjenne. De har begge et stort hjerte for folket. De er med i en lokal, nystartet menighet.

Midtøsten

Per & Sølvi er hjelpearbeidere i Midtøsten. Du kan være med å støtte dem ved å betale inn til kontonummer 3100.13.73318

De har også en prosjektkonto, hvor midlene går uavkortet til innsamling til syriske flyktninger gjennom deres tjeneste i Midtøsten. Kontonummer er 3000.32.6153

Albania

Filadelfia Vennesla har drevet misjonsarbeid i Albania helt siden menigheten sendte sin første misjonær ut der i 1993. Jan Åge & Klodiana etablerte en pinsemenighet i en liten by sør for Tirana, kalt Permet.

“You have one business on earth – to save souls.”

John Wesley