Vi lever i en tid der det er stort press på de verdiene som løftes høyt i Bibelen. Mange endringer har skjedd både i samfunnet og i lovverket de siste årene. Det er viktig at vi kristne ikke sover i timen, men lar røsten lyde også i det offentlige rom. Budskapet vi har mottatt er det beste for alle mennesker. Derfor sier vi med frimodighet: «Reis deg, Guds menighet!»

I denne forbindelse kaller vi inn til et stort folkemøte 29. august i Filadelfia Vennesla. Som bidragsytere har vi fått med oss damer og menn som har en viktig og modig stemme i nasjonen. Bjarte Ystebø (redaktør i «Norge i dag» og initiativtaker til Oslo Symposium), Øyvind Benestad (leder for stiftelsen «MorFarBarn»), Jorunn Lossius (stortingsrepresentant for Krf), Elin Linde Fagerbakke (leder for «Kvinner i Nettverk»), Andreas Nordli (leder for «Ungdom i oppdrag»), Espen Ottosen (informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband og skribent), Kjell Ingolf Robstad (barne- og familieminister), Kjell Skartveit (forfatter og 2. kandidat for PDK i Rogaland) og Cecilie Røinås (ei ung jente fra Filadelfia Vennesla som har engasjert seg for det ufødte livet). 

Samlingen varer i 5 timer, med én times pause, der deltakerne kan kjøpe grillmat og diverse forfriskninger. 

Formidlingen vil foregå i form av innlegg, intervjuer og panelsamtaler. Det blir også sang- og musikkinnslag og et par kulturelle innslag.

Arrangementet legges ikke opp som en politisk samling, men som en samling der vi fokuserer på gode kristne verdier. For å frembære disse vil både kristne forkynnere og kristne politikere delta.

Velkommen til en viktig samling i Filadelfia Vennesla!