Kafémøte

Per Reidar Sletner taler. Sangvennene. Kaffe og kaker.

Søndagsmøte

Tommy Andersen taler. Søndagsskole. Kafe etter møtet.

Menighetsmøte

Saksliste legges på menighetens hjemmeside.