Søndagsmøte

Thor-Harald Evenstad taler Søndagsskole Innsettelse av nye ansatte Presentasjon av nye medlemmer Kafé etter møtet