Søndagsmøte

Geir Stomnås taler. Søndagsskole. Barnevelsignelse. Kafé etter møtet.