Menighetsmøte

Saksliste legges på menighetens hjemmeside.