Søndagsmøte

Tommy Andersen taler. Søndagsskole. Kafe etter møtet.