Kafémøte

Per Reidar Sletner taler. Sangvennene. Kaffe og kaker.