Filadelfa har i flere år delt ut juleposer med mat til nødstilte. Vi samarbeider med Frivillighetssentralen, Barneverntjenesten, FriMat, Rusomsorgen, NAV… Vil du være med å hjelpe? Bankkonto til dette er 3000.32.35099.