Jesus ble født i en liten landsby for omtrent 2 000 år siden. Han ble født inn i en fattig familie, av ei tenåringsjente som var jomfru, og Han levde et relativt rolig liv frem til fylte 30. På denne tiden begynte Jesus sin offentlige tjeneste. Gjennom de neste tre årene utførte Jesus mirakler, underviste om ulike tema og proklamerte at Han, på bakgrunn av sitt ord og Hans gjerninger, var Gud. Som lovet, ble Jesus korsfestet på et romersk kors for å redde menneskeheten fra synd, Satan og død. På den tredje dagen stod Jesus stod opp fra de døde igjen, og viste seg så for hundrevis av brødre før Han ble tatt opp til Himmelen og satte seg ved Faderens høyre hånd.

Jesus ankom scenen i menneskehetens historie med et oppdrag – å vise hvem Gud er, for å stadfeste sitt herredømme som konge og for å forsone menn og kvinner med Gud. For å kunne forsone oss med Gud, måtte Jesus leve et syndfritt liv som menneske og dø en stedfortredende død, slik at de skyldige kunne bli frelst. Jesus er derfor verdens frelser, og den eneste måten syndere kan bli frelst fra den rettferdige Guds vrede på. Jesus fullførte sitt oppdrag gjennom sin død, soning for vår synd, og ved hans oppstandelse, seirende seier over Satan, synd og død. Derfor sier skriften at Jesus Kristus er «veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved Ham, for det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.» (Joh. 14:6 og Apgj. 4:12)

Gjennom hele sin tjeneste forkynte Jesus et gjennomført budskap. Han forkynte at det sanne livet handlet om å følge Ham. Jesus kaller oss til å vende om fra vårt opprør mot Gud, og tro på Ham. Vi kan få se og erfare at Jesus er vår all-tilfredsstillende frelser, og at Han lyktes med sitt oppdrag der hvor vi endte i fiasko.

For dem som tror på Ham, lover Jesus oss evig liv, en overstrømmende elv av glede, Den Hellige Ånds hjelp og samfunn med Gud Fader. De som tror på Jesus er fri fra sin synd, dårlige samvittighet og skam, og har fått fullmakt fra Gud til å fortsette Hans oppdrag og formidle de gode nyhetene om Jesus Kristus.

En dag vil Jesus igjen vende tilbake til jorden for å fullføre det oppdraget Gud har gitt Ham, og på ny gjennopprette alle ting, til Gud Faders ære og opphøyelse.