Vi ønsker Filadelfia Venneslas medlemmer velkommen til informasjonsmøte onsdag 20. mai i Filadelfia. Ettersom vi ikke har mulighet til å samle flere enn femti personer om gangen, må vi ha påmelding til dette arrangementet. Dersom flere enn femti melder seg på, vil det avholdes to møter etter hverandre, der det første starter kl. 18:00 og det andre kl. 20:00. Innholdet i møtene vil være det samme. På den måten vil vi kunne samle opp til hundre personer denne kvelden. Skulle det bli flere enn hundre som melder seg på, vil vi sette opp en kveld til for et slikt informasjonsmøte.

Påmelding skjer på følgende måte:

  • Send e-mail til geir@filadelfiavennesla.no, eller SMS til 48273648, der du oppgir navn og mobilnummer. Dette er for at det skal gjøre det lettere for oss å oppfylle myndighetenes krav om registrering av de fremmøtte.
  • Påmelding må skje innen mandag 18. mai. 
  • Alle som melder seg på vil få tilbakemelding om hvilket klokkeslett de skal møte. Dersom det bare passer enten kl. 18:00 eller kl. 20:00, ber vi om at det oppgis i påmeldingen. 
  • Når dere kommer til møtet, er det viktig at retningslinjene som oppgis blir etterfulgt, blant annet i henhold til håndvask og plassering. Våre folk sørger for at dere blir godt orientert ved ankomst.

Hensikten med informasjonsmøtet er å ha en god dialog om ting som skjer i menigheten. De fremmøtte skal få anledning til å kommentere og stille spørsmål.

Eldsterådet i Filadelfia Vennesla