Etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet, har eldsterådet i Filadelfia Vennesla besluttet å avlyse alle samlinger i menighetens regi inntil videre. Dette gjelder både aktiviteter i menighetslokalet og samlinger i hjemmene. Vi ber om at alle respekterer eldsterådets beslutning, og bidrar til at koronaviruset ikke spres. Vi vurderer situasjonen fortløpende, og følger nøye med i helsemyndighetenes retningslinjer. Oppdatert informasjon om Filadelfias program, vil legges ut på menighetens hjemme- og facebookside. Vi kommer til å strømme samlinger, både direkte og i form av opptak. Møter og opptak annonseres på hjemmesiden vår. Allerede førstkommende søndag kl. 11:00 kan dere høre Geir tale og dele ting om den aktuelle situasjonen.  

Vi oppfordrer fortsatt alle til å be for den oppståtte situasjonen som nå preger mennesker i mange land. La oss be om at de som er syke skal bli helbredet og at spredningen av viruset skal stanse. Be også om beskyttelse for helsepersonell og andre som kommer i berøring med de syke.

Må Herren styrke og bevare dere.

Geir Stomnås

Pastor i Filadelfia Vennesla