Hvem er vi

Filadelfia Vennesla er en av Norges største pinsemenigheter, med ca. 1 500 medlemmer. Menigheten har et aktivt barne- og ungdomsarbeid, flere ukentlige møter, driver misjon på flere kontinenter, i tillegg til en stor barnehage med kristen formålsparagraf, samt en kristen videregående skole med fokus på musikk, dans og drama.

Nøkkeltall

Stiftet 05. januar 1941
1455 medlemmer (pr. 2017)
6 ansatte (hvorav to på fulltid)
Egen kristen barnehage og videregående skole.

Om pastoren

Gunnar Jeppestøl (f. 1953)
Innsatt som pastor i 1989.
Gift med Reidun. Sammen har de barna Kari og Anne.
Bosatt på Jeppestøl i Vennesla.

Visjonen

Se mennesker frelst, døpt og forvandlet i møte med Den Hellige Ånds kraft.
Være et kraftsenter på Sørlandet, og bringe evangeliet ut til alle.

Menighetens historie

I krigsåret 1940 brøt det ut vekkelse i Vennesla da evangelist Øystein Rostad Woxeng holdt møter i bygda. Året etter, 05. januar 1941, ble menigheten Filadelfia Vennesla stiftet. I begynnelsen hadde menigheten sitt tilholdssted på Moseidmoen i Vennesla. Her lå menigheten helt fram til 1998, da de flyttet inn i nye og betraktelig større lokaler på Vigeland. I løpet av de 57 årene som var gått siden menigheten ble startet, og fram til innflyttingen i nye lokaler på Vigeland i 1998, økte medlemstallet fra 46 – 850 medlemmer.

Følgende personer har vært forstandere i Filadelfia Vennesla: 
Øystein Rostad Woxeng, Fredrik Riis, Ingar Fjeldstad i to perioder, Arthur Redse, Trygve Lie, Henry Brattli, Fred Lykkås, Kristian Sundsdal, Frank Hansen, Odd Bergum og fra 01. januar 1989 har Gunnar Jeppestøl vært forstander.

Nedenfor kan man se noen av de første medlemmene i Filadelfia Vennesla. Bildet er tatt på begynnelsen av ’40-tallet. Under bildet kan man lese om noen av høydepunktene fra menighetens liv.

Historikk

Vekst og ny forstander

1980-årene var en spesiell tid for menigheten. Mange mennesker i vanskelige livssituasjoner, blant annet rusmisbrukere, kom til troen og ble rehabilitert under vekkelsen. Lokalet ble pusset opp utover ’80-tallet. I 1984 er det 297 medlemmer. I 1989 ansettes Gunnar Jeppestøl som forstander. Menigheten har nå 416 medlemmer.

26.-27.05.91

Utvidelse

I begynnelsen av ’90-årene begynte lokalet i Håkon 7. veg å bli for trangt, og man utvidet det derfor med ytterligere 300 kvadratmeter til. Et stort dugnadsarbeid ble lagt ned her. Totalt sparte man over 1,5 millioner kroner. Utbyggingen stod ferdig til menighetens 50-års jubileum i slutten av mai 1991.

26.-27.05.91

1992

Vekkelse i Vennesla

I 1992 er det vekkelse med John Magnar Petersen og Jan Inge Skeie. 127 mennesker blir døpt og lagt til menigheten.

1992

1993

Medlemsvekst

I 1993 hadde menigheten passert 663 medlemmer. Det hadde atter blåst vekkelsesvinder over Vennesla. Lokalene på Moseidmoen begynte nå å bli altfor små, og det ble derfor nødvendig å tenke på større lokaler.

1993

1995

Ny tomt kjøpes

At menighetens nye lokale havnet på Vigeland var ingen tilfeldighet. Allerede i 1940-årene fikk Fredrik Riis, som den gang var leder for menigheten, i et syn se at menigheten skulle ha sitt lokale på Vigeland. I 1995 kjøpte menigheten derfor ei tomt der, og søkte omregulering. Denne gikk gjennom med 18 mot 16 stemmer i kommunestyret. Arbeidet med tegning og utforming av nytt menighetslokale kunne nå starte.

1995

1997

Finansiering

Det er et flott bygg som skal innvies, og dugnadsarbeidet har spart menigheten for omlag 15 millioner kroner. Gateprisen for bygget ville vært på omlag 30 millioner kroner. I 1997 finansieres lokalet ved at 70 medlemmer tar opp lån på kr. 100 000,- hver. Menigheten satt dermed igjen med kun litt over 4 millioner kr. i gjeld, noe som var imponerende.

1997

12.-13.12.98

Innvielsesfest på Vigeland

12. – 13. desember 1998 innvies endelig Venneslas nye storstue. Tre år har gått siden menigheten først startet arbeidet med nytt lokale. Hovedsalen i bygget har sitteplasser til 1450 mennesker, og hele bygget har et areal på litt over 3000 kvadratmeter. Det er nå 862 medlemmer i menigheten.

12.-13.12.98