Kort historikk om bygget

Det nye forsamlingslokalet som ble reist på Moseidmoen i begynnelsen av 1960-årene hadde sitteplass til 350 mennesker, fordelt på en hovedsal (176 kvm.) og «lillesalen» (42 kvm.). Forsamlingslokalet ble i det vesentligste bygget på dugnad, hvilket gjorde at menigheten ikke behøvde låne mer enn 160 000 kr. Da det stod ferdig hadde det en gateverdi på over 400 000 kr. Nesten 2/3 av pengesummen ble innhentet gjennom dugnad og gaver.

I vestibylen ved inngangen var det en kiosk for bøker og tidsskrifter, et kontor samt et toalett. I kjelleren var det spisesal for 200 mennesker, samt kjøkken, toaletter, fyringsanlegg og garderobe. Bygget ble tegnet av arkitekt Andreas B. Nilsson, og ble reist etter de mest moderne byggeprinsipper i sin tid.