Høsten er stor, men arbeiderne få

Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.
Matteus 9:37

Hvorfor være en medarbeider?

Fordi du er viktig!

Gud har gitt hvert enkelt menneske en eller flere nådegaver til å betjene andre mennesker med (1. kor. 12:7)

Fordi du er unik

Ingen er som deg. Du kan nå mennesker på måter ingen andre kan. I tillegg speiler du Gud på din egen, unike måte.

Fordi du er et forbilde

Mennesker ser det vi gjør, ikke bare det vi sier. Gjennom å tjene viser vi andre mennesker Guds hjerte og omsorg for dem.

Misjonsbefalingen!

Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Med ditt liv og dine nådegaver er du en del av Hans plan for å oppfylle det oppdraget.

Ta ikke vårt ord for det...

Gud forsøker ikke å selge deg en tjeneste eller en måte å slå i hjel tid på. Hør bare hva disse medarbeiderne har å si om det å tjene:

I'm usually grossed out by apps, but these guys are legit! It even fits my nifty hat and red hair. Try it, why do I care?
melisa pamuk
product designer
So, the first time I heard of these skateboard guys I was like: what? But now I'm more like: Hell yeah, give me more.
marina dalmas
marketing manager
I don't even know how I got by without this stuff. This right here is the bomb. Especially the awesome filters included.
denis maceoin
music producer