Barn og Ungdom

I Filadelfia har vi et levende barne- og ungdomsarbeid!

Hele skoleåret driver vi

Formidlingsarbeid i Markiknotten Barnehage

Søndagsskole for 0-12 år hver søndag

Sanggruppa FiVe for 4.-7.klasse hver mandag

 

Phase2Face for 5.-8. klasse hver fredag

Ungdomsmøter fra 8.klasse og oppover hver fredag

Tentro – et alternativ til konfirmasjon for elever i 9. klasse

Miljøarbeid rund vår vgs. skole Kristen VGS. Vennesla

… og mye annet moro!