«Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler! Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Matteus 28:19-20

Info om ungdomsarbeidet

Bibelen forteller mye om å lære. Jesus gav sine disipler befaling om å gå ut å forkynne evangeliet for alle folkeslag og lære dem og holde alt det han hadde befalt dem.

Visjonen for Unlimited ungdomsarbeid er å lære ungdommene å følge Jesus helhjertet slik at de gjennom livet kan få oppleve Guds nåde og godhet.

Vi ønsker også at ungdommene skal være med å gjennomføre det oppdraget Jesus har gitt – å forkynne evangeliet til alle folkeslag. Som et ledd i denne strategien har vi derfor kjent et kall fra Gud til å starte Landsbyprosjektet

«Lær ungdommen den veien de skal gå, så forlater de den ikke når de blir gamle.» Ordspråkene 22:6