Ungdom i Filadelfia Vennesla

- inn til Hans hjerte og ut med Hans kraft -

Hjertelig velkommen til Filadelfia Venneslas Ungdomsarbeid!
Vår visjon er å VINNE, GRUNNFESTE, UTRUSTE og SENDE ungdommer for Jesus. Det vil si at:

Vi vil at ungdommer skal få

 • Gi livet sitt til Jesus og vende om til Ham
 • Oppleve Hans nærvær og høre Hans stemme
 • Avspeile Jesu Kjærlighet i måten vi lever og møter mennesker på
 • Synlige tegn og under til vitnesbyrd for ufrelste og trosstyrke for de troende

Vi vil lære ungdommer å

 • Følge Jesus, uavhengig av hva andre sier
 • Bygge troen på Guds Ord, Bibelen
 • Stole på Jesus, uavhengig av følelser og omstendigheter
 • Vokse i vandring med Jesus og bli mer og mer lik Ham

Vi vil sette ungdommer i stand til å

 • Tjene hverandre fordi Jesus tjener oss
 • Oppdage nådegaver og bruke dem i tjeneste
 • Gå foran og trene opp andre
 • Høre og følge Guds Stemme

Vi vil sende ungdommer ut for å

 • Dele troen med andre
 • Leve annerledes liv
 • Gå utenfor komfortsonen
 • Forvente å se forandring og forvandling

Vi har derfor et høyt aktivitetsnivå spesielt tilpasset deg mellom 13-19+ år.

Bakgrunn 2 - Hvem er vi.jpg

Ungdomsmøte

Våre ungdomsmøter, åpne for alle hver fredag kl. 20.00

14-06-2010 18-03-45

LIFE-grupper

Små fellesskap for deg som vil lære mer om og erfare Gud sammen med andre

Tentro-logo

Tentro

Vårt konfirmasjonsopplegg.

mpy12cX__400x400

Kristen VGS Vennesla

Filadelfia driver sin egne videregående skole med linjene musikk, dans, drama, påbygg og studiespes:Misjon

vaskejenter i sving

Tjeneste

Gud kan bruke deg i sin plan!

India Charlotte

Misjonsteam

Hvert år reiser en gjeng ungdommer ut i verden på misjonsteam

Bilde 23.07.2018 klokken 12.28

UTE

For dem som vil ut og fortelle om Jesus i nærmiljøet

Jesus i getsemane påskespill

Skuespill

Hvert år arrangerer Filadelfia storstilte musikaler til jul og påske.