Introduksjon

Tentro er et frikirkelig alternativ til konfirmasjon, som er åpent for alle.

Tentro er et alternativ som du kan velge i stedet for å konfirmere deg i kirken eller borgerlig. Opplegget bygger på Bibelen slik den leses og forstås ut fra et pinsekarismatisk ståsted. Vi tror det er viktig at ungdom i dag får vokse opp og kjenne Jesus, og vi ønsker å vise hvem Han er gjennom Tentro året. Tentro er derfor et alternativ til konfirmasjon, som er noe kirken tilbyr. Du kan i stedet tenke på Tentro som en bibelskole rettet mot ungdom.

Opplegget vårt har en tydelig kristen profil, og det er våre egne ungdomsledere som står ansvarlige, men du er hjertelig velkommen selv om du ikke tilhører en kristen sammenheng selv, eller skulle tilhøre et annet kirkesamfunn (ingen krav til medlemskap!). Du trenger heller ikke å være døpt, eller å døpe deg.

Hvordan er samlingene lagt opp?

Tentro er et opplegg som tar tak i tenåringers hverdag og virkelighet, og knytter dette opp mot tro. Samlingene er bygd for å gi deg opplevelser, oppdagelser og inntrykk, ikke bare skoletimer, som du kanskje frykter når du hører ordet ”undervisning.”

Hvordan lære noe da?

Undervisningen er laget for å involvere deg, og la deg oppleve, ikke bare høre på. Det blir deltagelse og aktivitet som engasjerer deg, sammen med virkemidler som er hentet fra din hverdag.

Tentro gjennomføres på et skoleår, med samlinger hver 14. dag (fra august – april), samt to turer i løpet av året; en bli-kjent-tur på høsten, og en avslutningstur på våren.