Per og Sølvi

Per & Sølvi er hjelpearbeidere i Midtøsten. Du kan være med å støtte dem ved å betale inn til kontonummer 3100.13.73318

De har også en prosjektkonto, hvor midlene går uavkortet til innsamling til syriske flyktninger gjennom deres tjeneste i Midtøsten. Kontonummer er 3000.32.61537