Menigheten har i flere år delt ut matpakker med julegaver til rusmisbrukere og andre som har kommet i en vanskelig livssituasjon. Vi samarbeider også med Frivillighetssentralen, Barnevernstjenesten, FriMat, Ruts hus osv.

Vi innbyr også til gratis julefeiring på julaften.

Til dette trenger vi din hjelp. Vårt bankkontonummer er 3000.32.35099
Gaver kan gis hele året til denne kontoen.