Møteoversikt og tidspunkter

Vi er en stor menighet med et variert arbeid. Vi ønsker å være en menighet for alle, både unge og gamle. Vi har derfor flere møter hver uke, noen spisset og tilrettelagt for visse grupper av mennesker, andre åpne og målrettet mot alle generasjoner.

Hovedmøter

 • Formiddagsmøte hver søndag fra kl. 11:00 – 12:45.
 • Kveldsmøte hver søndag fra kl. 19:00 – 21:00.

For de yngste har vi følgende tilbud:

 • Søndagsskole hver søndag formiddag fra kl. 11:00 – 13:00.
 • Barnekoret Five hver mandag fra kl. 18:00 – 19:00.

For tweens og ungdommer kan vi by på følgende:

 • Phase2face hver fredag fra kl. 18:00 – 20:00.
 • Ungdomsmøte hver fredag fra kl. 20:00 – 21:30.

For 20+ generasjonen har vi …

 • 20 – 30 én lørdag i måneden, alltid fra kl. 19:00 – seint på natt.

For single, barnefamilier eller deg som er på vei inn i barnefasen har vi møter spesielt tilrettelagt for dere:

 • Formiddagsmøte m/søndagsskole hver søndag fra kl. 11:00 – 12:45.
 • Familiemøte én gang i måneden, alltid fra kl. 11:00 – 12:00.

Utadrettede møter:

 • Åpent hus annenhver tirsdag fra kl. 19:00 – 22:00.
 • Helaften én lørdag i måneden, alltid fra kl. 19:00 – seint på kveld.
 • Kafémøte hver torsdag fra kl. 19:30 – 22:00.

Et godt råd til slutt:
Vi tror på viktigheten av å samles på tvers av generasjonene. Derfor ønsker vi å alltid oppmuntre til å være en del av menighetens hovedmøter. Det er flott å gå på møtene som er målrettet mot spesifikke grupper, men det kan aldri erstatte et helt fellesskap. Vi oppmuntrer deg som ny til derfor å prioritere å delta på ett av våre hovedmøter hver uke, i tillegg til eventuelle andre møter man går på. Du er viktig for oss og Guds rike!