Gunnar Jeppestøl

Hovedpastor

Gunnar Jeppestøl - hovedpastorSend e-post!

Telefon: 413 04 337

Geir Stomnås

Medpastor

Geir Stomnås - medpastorSend e-post!

Telefon: 482 73 648

Terje T. Hystad

Administrativ leder

Terje T. Hystad - administrativ lederSend e-post!

Telefon: 417 79 000

Pagna Phen

Barnepastor

Pagna Phen - barnepastorSend e-post!

Telefon: 957 07 535

Hilde T. Phen

Barnepastor

Send e-post!

Telefon: 473 64 467

Jan Åge Tesdal

Vaktmester

Send e-post!

Telefon: 958 11 155

Dina Haagensen

Besøkstjeneste

Dina Haagensen - SentralbordSend e-post!

Telefon: 414 24 353

Kari Engesland

Utleieansvarlig

Kari Engesland - kontormedarbeiderSend e-post!

Telefon: 915 78 432

Anita Osmundsen

Økonomisekretær

Anita Osmundsen - regnskapssekretær
Send e-post!

Telefon: 922 87 442