Hvem er vi

Filadelfia Vennesla er en av Norges største pinsemenigheter, med ca. 1 500 medlemmer. Menigheten har et aktivt barne- og ungdomsarbeid, flere ukentlige møter, driver misjon på flere kontinenter, i tillegg til en stor barnehage med kristen formålsparagraf, samt en kristen videregående skole med fokus på musikk, dans og drama.

Nøkkeltall

Stiftet 05. januar 1941
1455 medlemmer (pr. 2017)
6 ansatte (hvorav to på fulltid)
Egen kristen barnehage og videregående skole.

Om pastoren

Gunnar Jeppestøl (f. 1953)
Innsatt som pastor i 1989.
Gift med Reidun. Sammen har de barna Kari og Anne.
Bosatt på Jeppestøl i Vennesla.

Visjonen

Se mennesker frelst, døpt og forvandlet i møte med Den Hellige Ånds kraft.
Være et kraftsenter på Sørlandet, og bringe evangeliet ut til alle.

Menighetens historie

I krigsåret 1940 brøt det ut vekkelse i Vennesla da evangelist Øystein Rostad Woxeng holdt møter i bygda. Året etter, 05. januar 1941, ble menigheten Filadelfia Vennesla stiftet. I begynnelsen hadde menigheten sitt tilholdssted på Moseidmoen i Vennesla. Her lå menigheten helt fram til 1998, da de flyttet inn i nye og betraktelig større lokaler på Vigeland. I løpet av de 57 årene som var gått siden menigheten ble startet, og fram til innflyttingen i nye lokaler på Vigeland i 1998, økte medlemstallet fra 46 – 850 medlemmer.

Følgende personer har vært forstandere i Filadelfia Vennesla: 
Øystein Rostad Woxeng, Fredrik Riis, Ingar Fjeldstad i to perioder, Arthur Redse, Trygve Lie, Henry Brattli, Fred Lykkås, Kristian Sundsdal, Frank Hansen, Odd Bergum og fra 01. januar 1989 har Gunnar Jeppestøl vært forstander.

Nedenfor kan man se noen av de første medlemmene i Filadelfia Vennesla. Bildet er tatt på begynnelsen av ’40-tallet. Under bildet kan man lese om noen av høydepunktene fra menighetens liv.

Historikk