Hvorfor gi?

Gud inviterer oss til å tilbe Ham på alle områder av våre liv, inkludert måten vi bruker våre penger. Økonomisk støtte til en menighet som Filadelfia Vennesla er en utmerket måte å gjøre dette – her er noen grunner til hvorfor:

Det er en handling av tilbedelse og tjeneste. Johnannes anser hans økonomiske støttespillere som «arbeidskamerater» med ham (3. Joh. 1:5-8); selv om de ikke tjenestergjør fysisk sammen med ham, er det deres midler som har gjort det mulig, noe som gjør dem til en del av arbeidet hans.

Det utvider og utdyper denne menigheten, slik at vi kan gjøre flere ting som tjener folk og fremmer Guds rike i denne bygda.

Det utdyper vår lidenskap for hva Gud gjør i Norge. Vi plasserer pengene våre der våre prioriteter ligger, og så følger vårt hjerte etter der hvor pengene våre går.

Fordi det å gi er en handling av tilbedelse, er Gud mer interessert i tilstanden på hjertet vårt enn størrelsen på vår gave. Det betyr at vi bør søke å gi med glede, sjenerøst og ofrende.

Hvordan gi?

1. Direkte overføring
Det enkleste, og mest oversiktlige for oss, er at man selv setter opp et fast trekk hver måned fra egen lønnskonto og til en av våre kontoer.

2. Møter
Det tas opp frivillig kollekt på de fleste av våre møter. For de som ønsker det, er det derfor mulighet til å gi med kontanter direkte i kollektkurven under møtet.

 

Gi med glede

Fordi vi er i stand til å oppnå noe med pengene våre, har vi grunn til å glede oss. Våre penger gjør oss som menighet i stand til å tjene – og dette betyr at mennesker får høre evangeliet, se Guds hjerte, og være vitne til Hans kraft i sine liv.

Gi sjenerøst

Når Paulus oppfordret korinterne til å støtte hans arbeid økonomisk, oppmuntret han dem til å etterligne den generøsiteten som Gud viste, Han som «strødde ut og ga til de fattige» (2 Kor 9: 9). Det sjenerøse hjertet ser etter en mulighet til å tjene, og ser ikke på hva vi må ofre, men hva våre ressurser er i stand til å utrette.

Gi ofrende

Det finnes ingen faste beløp vi må gi, men å gi ofrende hjelper oss å prioritere Guds evige kongedømme over tidsmessige «ting», og utdyper vår følelse av avhengighet av ham.

Støtt arbeidet til Filadelfia Vennesla. Vipps en gave!

Du finner oss i appen ved å taste inn vårt givernummer 34815.

 

Har du spørsmål vedrørende givertjeneste eller skattefrie gaver? Kontakt regnskapskontoret.